Milé mamky!

Mnohé z Vás mi pred časom odoslali vyplnený dotazník ktorý som potrebovala pre svoju bakalársku prácu v odbore fyzioterapeut. Téma práce znela:

„Význam prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode“.

Všetkým, ktoré ste sa do prieskumu zapojili, veľmi pekne ďakujem.

Keďže ste viaceré prejavili záujem o výsledky prieskumu, rozhodla som sa ich v zostručnenej forme zverejniť pre každého, koho táto téma zaujíma.

O čo išlo?

Ako fyzioterapeut na materskej dovolenke som sa rozhodla v bakalárskej práci venovať sa problémom s pohybovým systémom (kosti, kĺby, svaly, šľachy, väzy…) u žien v období tehotenstva a materskej dovolenky – presnejšie ich prevencii a liečbe, hlavne zo strany nás, fyzioterapeutov.

Zaujímavé je, že mnohé mamky mi v závere dotazníka napísali, aký je to výborný nápad – zapojiť fyzioterapeutov do starostlivosti o ženy v tehotenstve a po pôrode. Pravdou však je, že to vôbec nie je môj nápad. Fyzioterapia tehotných a žien po pôrode sa štandardne prednáša na všetkých školách pre fyzioterapeutov – ja som absolvovala tieto prednášky ešte pred rokmi na nadstavbovom štúdiu a teraz na VŠ znova, spolu s prednáškami z gynekológie a pôrodníctva.

Cieľom mojej práce teda nebolo popisovať nejaké nové postupy alebo porovnávať jednotlivé metódy prevencie a liečby, ale zistiť, na koľko sa tie známe využívajú v praxi. Už lensamotný fakt, že mnohé ženy považujú fyzioterapiu počas tehotenstva a po pôrode za „dobrý nápad“ napovedá, že to asi v praxi až taká bežná záležitosť nie je. Ale nebudeme predbiehať J.

Hlavný cieľ práce teda oficiálne znel:

Zistiť, aký je súčaný stav prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode v slovenských zdravotníckych zariadeniach.

K tomu viedli 3 pomocné úlohy:

1. Zistiť, aké skúsenosti majú ženy s problémami týkajúcimi sa pohybového systému počas tehotenstva o po pôrode.

2. Zistiť, aký je v slovenských zdravotníckych zariadeniach prístup k problematike zmien pohybového systému počas tehotenstva o po pôrode.

3. Zistiť, ako skú na Slovensku využívané možnosti prevencie a liečby jednotlivých zmien na pohybovom systéme u žien počas tehotenstva a po pôrode.

Ako som pracovala?

Pre svoj prieskum som zvolila dotazník – (momentálne nie je aktuálny), na ktorý mi (na moju veľkú radosť) odpovedalo vyše 200 žien.

Z nich som vybrala všetky, ktoré spĺňali určité kritériá (vek: 20-40 rokov; aspoň jedno dieťa vo veku do 3 rokov; pôrod absolvovaný na Slovensku) a tie vytvorili tzv. prieskumnú vzorku.

Táto priekumná vzorka vyzerala nasledovne:

- 176 žien zo Slovenska (najviac Košický, Bratislavský, Trenčiansky kraj);

- pôrody a popôrodná starostlivosť absolvovaná v 42 rôznych slovenských pôrodniciach;

- vek: 20 – 39 rokov, priemer: 29,44 rokov;

- aktuálna telesná hmotnosť: 42 – 105 kg, priemer: 65,7 kg;

- počet detí u jednej ženy 1 – 5, priemer 1,5 (to znie trochu drasticky J)

- tehotenstvo bez obmedzenia pohybovej aktivity 138 žien (78%), s čiastočným alebo úplným obmedzením 38 žien    (22%);

- spontánny pôrod 128 žien (73%), sekciou – cisárskym rezom 48 žien (27%).


Čo som zistila?

Tak sa konečne dostávame k tomu najzaujímavejšiemu. Odpovede z dotazníkov som vyhodnotila do mnohých grafov a tabuliek, vyberám len pár najvýstižnejších:

Prvé dva grafylen  k samotným problémom – keby niekto chcel tvrdiť že ženy v období tehotenstva či materskej dovolenky žiadne nemajú a nie je čo riešiť.

1. Problémy s pohybobým systémom počas tehotenstva:

Problémy s pohybobým systémom počas tehotenstva

2. Problémy s pohybobým systémom počas materskej dovolenky:

Problémy s pohybobým systémom počas materskej dovolenky

Žiadne problémy s pohybovým systémom nemala počas tehotenstva iba 1/4 žien, počas materskej dovolenky len 1/3 žien. Všetky ostatné v dotazníku vyznačili aspoň jeden problém, pričom v oboch prípadoch viac ako polovica z nich vyznačila problémy dva a viac.

Treba ešte dodať, že ženy ktoré vedeli o problémoch mali zrejme bolesti. Ostatné ženy bolesti nemali, to však neznamená, že tam zaručene žiaden problém nebol. Som si istá, že keby prešli fyziatrickým vyšetrením, mnohé by odišli s nejakým nálezom.

Ale teraz sa budeme sa venovať len tým, ktoré sa problémom priznali dobrovoľne.

O ktoré konkrétne problémy s pohybovým systémom išlo ukazuje nasledujúci graf, ten aj porovnáva obdobie tehotenstva a materskej dovoleky.

3. Problémy s pohybovým systémom počas tehotenstva a počas materskej dovolenky – porovnanie:

Problémy s pohybovým systémom počas tehotenstva a počas materskej dovolenky – porovnani

Asi nie je prekvapením, že v kĺby dolných končatín a panva trpia v tehotenstve viac ako počas materskej dovlenky (výnimkou sú v tomto grafe kolená – zrejme mamky ktoré chodia veľa po štyroch J ). To čo si mnohí často neuvedomujú je, že drieková a krížová oblasť chrbtice dostáva zabrať aj po pôrode (k detičkám sa neustále skláňame, dvíhame ich a ukladáme) a k tomu sa zvyšuje aj preťažovanie krčnej a hrudnej oblasti, hlavne medzi lopatkami, čo sa dá pripísať najmä nesprávnym polohám pri dojčení.

A teraz:

Väčšina žien (86%), ktoré počas tehotenstva mali problémy s pohybovým sytémom, o tom informovala svojho lekára – gynekológa, v rámci tehotenských poradní, alebo svojho všeobecného lekára. A ako ste u lekárov pochodili…?

4. Reakcie lekárov na problémy s pohybovým systémom u tehotných:

Viac ako polovica z nich stále verí, že pôrodom všetky vaše problémy zmiznú ako šibnutím čarovného prútika. Ako ste mohli vidieť v predošlom grafe – nezmiznú. Zopár lekárov si spomenulo aspoň na cvičena pre tehotné. Teší ma aj tá malá časť žien, ktoré si vybojovali ďalšie odborné vyšetrenie – možno sa mýlim, ale domnievam sa, že to boli mamky už s vážnejšími problémami.

Najviac ma prekvapila tá takmer 1/4 lekárov, ktorí to celé vzali do svojich rúk. Bez urážky, ale toto nie je ich práca. Väčšina lekárov ani netuší o čom súčasná fyzioterapia je, pokiaľ ju sami neabsolvujú (to viem z vlastných skúseností).

Pri takomto prístupe ďalšie dva grafy asi ani nemôžu prekvapiť, aj keď ja som pri tej „6-ke“ predsa zalapala po dychu…

(FRO = fyziatricko-rehabilitačné oddelenie)

5. Koľko žien navštevovalo špeciálne cvičenia pre tehotné:

Koľko žien navštevovalo špeciálne cvičenia pre tehotné

6. Koľko žien navštevovalo FRO počas tehotenstva:

Koľko žien navštevovalo FRO počas tehotenstva

Len dve otázky:

Koľko mamičiek si chodilo počas tehotenstva pravidene zacvičiť?

Koľko mamičiek nemalo počas tehotenstva žiadne problémy s pohybovým systémom? (pomôžem – graf č. 1)

Naozaj mi to takto vyšlo – pekné, však?

Aj keď musím priznať že nie vždy to boli tie isté mamky, pozítívny účinok cvičenia v tehotenstve dúfam nikto nebude chcieť vyvrátiť. Verím že mnohé z tých, ktoré cvičenie neabsolvovali ani raz, na to mali vážne dôvody, no veľa žien si význam cvičenia neuvedomuje. Nie je to vaša vina, na to sme tu my – fyziotetapeuti, aby sme vám to všetko vysvetlili a naučili.  Nemôžeme však tehotné ženy odchytávať niekde na ulici, musí vás k nám poslať lekár. No pri spomínamom postoji lekárov sa k nám dostalo úbohych 5 % a som si istá, že v týchto prípadoch už išlo o liečbu a nie o prevenciu.

Takto biedne teda u nás vyzerá rehabilitácia počas tehotenstva – a ako je to popôrode? (Ak som pri grafe č.6 zalapala po dychu, pri tomto sa mi na okamih zatmelo pred očami…)

7. Koľko žien navštívil fyzioterapeut na gynekologycko-pôrodníckom odd. za účelom popôrodnej rehabilitácie:

Koľko žien navštívil fyzioterapeut na gynekologycko-pôrodníckom odd. za účelom popôrodnej rehabilitácie

Priznávam, tento graf ma aj trochu potešil, pretože pre moju prácu a obhajobu to bol naozaj šťavnatý kúsok, no v skutočnosti som z toho v šoku. Neviem, či nemocnice nezabezpečili popôrodnú rehabilitáciu z dôvodov finančných alebo kvôli samotnému podceňovaniu takejto starostlivosti o pacientky – možno je to kombinácia oboch. No takýto stav podľa môjho názoru určite nie je v poriadku, navyše keď si uvedomím, že popôrodnej rehabilitácie sa často nedočkali ani mamky po cisárskom reze.

Posledný graf – už nás naozaj nič neprekvapí – zaujímalo ma, či a odkiaľ majú mamky na materských dovolenkách nejaké informácie o tzv. škole chrbta. Ide o správne pohyby a polohy tela, pri ktorých je zaťažovanie chrbtice minimálne. Trvám na tom, že pre ženu, ktorú (po náročnom tehotenstve a pôrode) čaká kolobeh dojčenia, nosenia dieťatka na rukách a hlavne jeho zdvíhania a ukladania z/do kočiara, vaničky postielky, autosedačky, detskej sedačky, prebaľovací pult atď., sú takéto informácie nevyhnutné…

8. Koľko žien dostalo počas tehotenstva alebo krátko po pôrode informácie o zásadách tzv. školy chrbta a z akých zdrojov:

…a nevyhnutné je tiež, aby tieto informácie poskytol odborník, teda – fyzioterapeut. Prcentá sú zaokrúhlené, v skutočnosti (v tomto prieskume) poučil fyzioterpeut jednu jedinú ženu. Odborní lekári môžu tiež pomôcť, ale nie som si istá ich výsledkami, školu chrbta treba natrénovať pod dohľadom, nestačí povedať „seďťe rovno“. V prípadoch, kedy tieto informácie rozdávali sestry na novorodeneckok oddelení, ak aj boli správne, určite boli nedostatočné – ktorá sestra ukáže mamke ako bude svoje dieťa o pol roka dávať do sedačky na jedenie, alebo ako ho bude o rok správne zdvíhať zo zeme? (A ktorá mamka by si to zapamätala…?)

Čo z toho vyplíva?

Na základe týchto (a ďalších) grafov môžme výsledok prieskumu podľa vyššie spomínaných pomocných úloh a hlavného cieľa práce zhrnúť nasledovne:

1. Väčšina žien v období tehotenstva aj materskej dovolenky má problémy s pohybovým systémom.

2. Tieto problémy sú v našich zdravotníckychzariadeniach, hlavne zo strany lekárov podceňované.

3. Jednotlivé možnosti prevencie a liečby porúch pohybového systému v tehotenstve a po pôrode sa využívajú minimálne.

A teda:

Stav a úroveň prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode na Slovensku sú v súčasnosti nedostatočné.

Aký je výsledok?

Je taký, že tehotné ženy a mamky na materských dovolenkách si často už ani nedovolia posťažovať sa u svojho lekára na bolestivé kríže, panvu, nohy atď., pretože sa na nich väčšinou pozerá ako na simulantov alebo padavky, ktoré nič nevydržia. Mnohé už dokonca aj samé uverili, že bolesti jednoducho k týmto obdobiam patria – treba vydržať.

Samozrejme, s nejakými boleťami a určitou dávkou diskomfortu v tehotenstve treba počítať, veď samotné tehotenstvo nie je choroba a isté zmeny na pohybovom systéme k nemu dokonca patria. No je dôležité udržať ich „na uzde“ a zabezbečiť, aby boli po pôrode čo najskôr odstránené, aby sa ďalej nerozvíjali a aby sa k nim nepridávali nové.

Čo s tým?

Moju predstavu ideálneho riešenia ani nepíšem, patrí do kategórie „snívajte s nami“ J.

Za daných, reálnych podmienok na Slovensku by potešilo, keby lekári odosielali na rehabilitáciu aspoň tie ženy, ktoré sa na bolesti sťažujú. Keby gynekologicko-pôrodnícke oddelenia mali zo dvoch fyzioterapeutov ktorí by zabezpečili aspoň skupinové cvičenia na izbách, vychytali by vážnejšie prípady a stavy po cisárskych rezoch a zabezpečili akú-takú informovanosť mamičiek v tejto problematike. Keby gynekologcké ambulancie a popôrodné oddelenia boli zásobené letákmi a brožúrami o cvičení v tehotenstve a po pôrode aj s kontaktom na príslušné fyziatricko-rehabilitačné oddelenie pre prípad potreby.

Aké je moje odporúčanie?

Ak sa vás problémy s pohybovým systémom v období tehotenstva alebo popôrode práve týkajú, choďte a vydupte si rehabilitáciu. Nenechajte sa odbiť onou čarovnou vetičkou: „Ale veď to je normálne.“ Ja by som sa vtedy opýtala: Ak si pán doktor pôjdete na 30 minút zabehať, pravdepodobne potom budete cítiť smäd, však? No, ale napiť vám nedáme – veď načo? To, že ste po behu smädný je predsa tiež úplne normálne… J

Ja osobne výraz „normálne“ v spojení s boľavými krížami, nohami atď. počas tehotenstva a po pôrode nemám veľmi rada. Evokuje to v ľuďoch pocit, že nie je čo riešiť. Skôr by som ho nahradilaslovami ako „samozrejmý“, „prirodzený“. Je samozrejmé, prirodzené že vás v tehotenstve a po pôrode bolí to a ono – ale to neznamená, že s tým netreba nič robiť, práve naopak! A ten, kto vám vie pomôcť je fyzioterapeut, dobrý fyzioterapeut. Bohužiaľ, aj v našich radách sa nájdu takí, ktorímajú sklon tieto problémy bagatelozovať. Ak na takého natrafíte, hľadajte ďalej. Nepredstavujte si však prosím dobrého fyzioterapeuta ako vílu, ktorá vás zbaví vašich problémov behom pár dní a bez vášho pričinienia. Je to dlhodobý proces a vyžaduje zodpovedný prístup oboch strán. Ale to je už iný príbeh J.

Ak sa teda aspoň jedna z vás vďaka tomuto článku prebojuje na rehabilitáciu, nepísala som ho zbytočne.

Prejem všetkým veľa zdravia, síl a krásne, zdravé detičky!

Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie podrobnosti ohľadom práce a prieskumu, prípadne sa chcete k tomuto celému vyjadriť, môžete tak urobiť pridaním komentára, ak to bude možné, rada vám odpoviem.