Problémy s pohybovým systémom počas tehotenstva a počas materskej dovolenky – porovnanie

Význam prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode – Bakalárska práca

Milé mamky!

Mnohé z Vás mi pred časom odoslali vyplnený dotazník ktorý som potrebovala pre svoju bakalársku prácu v odbore fyzioterapeut. Téma práce znela:

„Význam prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode“.

Všetkým, ktoré ste sa do prieskumu zapojili, veľmi pekne ďakujem.

Keďže ste viaceré prejavili záujem o výsledky prieskumu, rozhodla som sa ich More >