How to get Partner Internet

Problem that you might end up being demanding will be “How do you locate wife internet? inches When you are new to the particular online dating world then you might be considerably puzzled means discover a better half. For anyone who’ve been on this business very long to be familiar More >

Problémy s pohybovým systémom počas tehotenstva a počas materskej dovolenky – porovnanie

Význam prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode – Bakalárska práca

Milé mamky!

Mnohé z Vás mi pred časom odoslali vyplnený dotazník ktorý som potrebovala pre svoju bakalársku prácu v odbore fyzioterapeut. Téma práce znela:

„Význam prevencie a liečby porúch pohybového systému u žien počas tehotenstva a po pôrode“.

Všetkým, ktoré ste sa do prieskumu zapojili, veľmi pekne ďakujem.

Keďže ste viaceré prejavili záujem o výsledky prieskumu, rozhodla som sa ich More >